Aantal leden : 1028
2024 - HCM Arnhem

HCM Arnhem Huisreglement

Bijna 1.000 leden gebruiken intensief de HCM accommodatie en dat moet in goede banen geleid worden. We hebben daarom een aantal huisregels met elkaar afspreken.

Deze huisregels gelden voor alle leden, hun ouders en verzorgers, alle vrijwilligers, betaalde krachten en voor bezoekers van HCM. We vragen jullie om aanwijzingen hierop van de beheerder, (bar)vrijwilligers of vrijwilligers in functie (bestuur, commissieleden, coördinatoren) op te volgen. Laten we elkaar hier samen ook op aanspreken.

Overtreding van deze huisregels c.q. onacceptabel gedrag kan uiteindelijk leiden tot verwijdering van het complex, aansprakelijkstelling (bij vernieling) of tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap en/of beëindiging van de vrijwilligers ta(a)k(en).

Gebruik van het clubhuis
 1. Om ons clubhuis netjes en georganiseerd te houden, vragen wij alle leden vriendelijk om hun trainingsmaterialen of persoonlijke tassen niet onbeheerd achter te laten in het clubhuis of in de spreekruimte. Hockeysticks en sporttassen worden op een dergelijke wijze neergelegd dat anderen daar geen last van hebben.
 2. Per team is een kleedkamer beschikbaar. Laat geen spullen achter in de kleedkamer tijdens een wedstrijd. Neem de spullen mee naar het veld. Laat de kleedkamers na gebruik netjes achter. Zo kunnen andere teams er ook gebruik van maken.
 3. Ons clubhuis heeft maar één bespreekruimte voor vergaderingen en besprekingen. Reservering van deze ruimte gaat via de agenda bij de bar of in overleg met de beheerder van het clubhuis. Laat de ruimte na afloop opgeruimd achter. Zet het meubilair weer in de vaste opstelling terug.
 4. Uitsluitend barvrijwilligers verrichten de horecawerkzaamheden achter de bar en in de keuken. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de barvrijwilligers of beheerder achter de bar of in de keuken te komen.
 5. Bij onze hockeyclub willen we graag een gezellige en sfeervolle omgeving creëren voor al onze leden en bezoekers. Om deze reden is er een muziekcomputer beschikbaar gesteld, die echter alleen bediend mag worden door de barvrijwilligers. We vragen iedereen vriendelijk om verzoekjes voor muziek door te geven aan onze barvrijwilligers.
 6. Hou het clubhuis netjes. Ruim afval en rommel op, gooi het in een afvalbak. Breng glazen, kopjes, lege flesjes naar de bar. Het is vaak een kleine moeite en het ziet er direct weer netjes uit. Mocht er iets gevallen zijn of gemorst, haal even bij de bar een doekje en reinig het.
 7. Is er schade, iets kapot of werkt iets niet naar behoren, meld het dan bij de bar, aan de beheerder of het bestuur.
 8. Het dagelijks schoonhouden van ons clubhuis, ook toiletten, wordt uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers. Help hen door het afval van jezelf of je team op te ruimen. Hou de toiletten schoon en meld als het toiletpapier op is.
 9. Ben je de trekker van een activiteit? Dan ben je ook verantwoordelijk voor het toezicht op de huisregels, het opruimen van het clubgebouw en buitenruimte en de afstemming met de barcommissie.
 10. Gevonden waardevolle spullen worden aan de bar afgegeven. Vind je iets anders? Leg het dan bij gevonden voorwerpen bij de ingang. HCM voert geen actief beleid om de spullen terug te brengen bij de eigenaar. Na enkele weken worden de gevonden voorwerpen geruimd of indien bruikbaar mogelijk verkocht of aan een goed doel geschonken.
 11. De teams die op de zaterdag als laatste spelen, krijgen een mail van het wedstrijdsecretariaat om de dug-outs op het veld leeg te halen en het clubhuis aan te vegen. We vragen de coaches van die teams erop te letten dat dit gebeurt.
 12. Het onder de aandacht brengen van goede doelen of persoonlijke meningen d.m.v. posters en flyers is niet toegestaan in het clubhuis, de accommodatie en via de communicatiekanalen van HCM, tenzij vooraf afgesproken met het bestuur.
 13. Additionele commerciële activiteiten van HCM sponsoren zijn niet toegestaan in het clubhuis, de accommodatie en via de communicatiekanalen van HCM, tenzij vooraf afgesproken met het bestuur.
Buitenruimte en velden
 1. Wil je als lid of vrijwilliger opgeslagen materialen uit de buitenruimte halen? Doe dit dan in afstemming met de trainers of beheerder van het clubhuis.
 2. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het veld, noch in de dug-outs. Het in de dug-outs nuttigen van fruit en niet-alcoholische dranken (tijdens trainingen en in de rust bij wedstrijden) is wel toegestaan.
 3. Laat geen afval achter op de velden of in de dug-outs. Ruim de dug-outs na elke wedstrijd of training op. Neem gevonden voorwerpen mee. Deponeer afval in de afvalbakken die rondom de velden staan opgesteld. Is een afvalbak vol meld het dan aan de barvrijwilligers.
 4. Breng (lege) flessen, glazen en bekers terug naar de bar in het clubhuis.
 5. En als je er toch langs loopt, gooi het zwerfvuil in de afvalbak. Als we allemaal een handje helpen en opletten, dan houden we het netjes.
 6. De trainer of aanvoerder van het team dat als laatste op het veld is die avond schakelt de verlichting op de velden uit.
 7. Gebruik enkel de toegang via onze hoofdingang (grote parkeerplaats). Maak zo veel mogelijk gebruik ook van die parkeerplaats. De zijingang is bedoeld voor leveranciers en vaste medewerkers (bar, hockeytrainers). Aan hen het verzoek om het hek te sluiten op het moment dat deze is gebruikt.
Alcohol, roken, drugs en vuurwerk
 1. De wetgeving stelt strenge eisen aan het schenken en nuttigen van alcoholhoudende dranken. Wij volgen hierin de richtlijnen van de KNHB. Hoofdpunten zijn:
  • Aan personen jonger dan 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank verkocht, verstrekt of doorgegeven worden.
  • HCM verwacht dat ouders, trainers, coaches, managers, aanvoerders van seniorenteams en andere vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/ jongeren werken, er op helpen toezien dat geen alcohol wordt gekocht voor of doorgegeven aan jeugd onder de 18 jaar en hen op de regels wijzen.
  • Alcohol wordt geschonken vanaf de volgende tijdstippen:
   • Maandag tot en met donderdag vanaf 17:00 uur;
   • Vrijdag en zaterdag vanaf 16:00 uur;
   • Zondag vanaf 11:00 uur.
  • Overmatig alcoholgebruik op de HCM-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Barvrijwilligers verstrekken dan geen alcohol meer aan de betreffende persoon.
  • Het is verboden door jezelf gekochte alcoholhoudende drank mee te brengen of te nuttigen.
 2. Roken is niet toegestaan op het gehele terrein van HCM Arnhem, inclusief het clubhuis en de kleedkamers. Dit geldt ook voor rokers van de elektronische sigaret ofwel vape. Roken is alleen toegestaan buiten de hekken van het terrein. Daar is ook een asbak geplaatst om overlast voor de omringende buren te voorkomen.
 3. Het is verboden drugs te bezitten of te gebruiken op het gehele terrein van HCM Arnhem.
 4. Het is verboden vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben en/of af te steken zonder vooraf toestemming van het bestuur.
Tot slot… gezelligheid, sportiviteit & respect
HCM is een familieclub waar gezelligheid en een hechte onderlinge band heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Al meer dan 40 jaar staat HCM voor vriendschap, gezelligheid, onderlinge betrokkenheid en sportiviteit. Om deze doelstellingen te verankeren in de vereniging zijn gedragsregels samengesteld, die samen de ‘gedragscode’ vormen.